Pärnu südalinna kvartali planeering

Pika, Pargi, Laia ja Aia tänavate kvartali arhitektuurivõistlus.

CLIENT: Pärnu municipality

LOCATION: Pärnu Center

SIZE: 30 000 m2


Konkursi eesmärgiks oli leida parim planeeringu- ja hoonestuslahendus Pärnu kesklinnas Pikk tn 14a, Aia tn 2a, Lai tn 15b, Pikk tn 16b ja Pikk tn 18 kinnistute ning nendega vahetult külgnevale avalikule linnaruumile. Võistlusala on Pärnu südalinna aktiivseima arendustegevusega piirkond, mille edasist arengut mõjutab oluliselt Pargi tänava pikendusele rajatav uus sild (nn kolmas sild).

The aim of the competition was to find the best planning and building solution for the properties at Pikk Street 14a, Aia Street 2a, Lai Street 15b, Pikk Street 16b and Pikk Street 18 in the centre of Pärnu and the public city space immediately adjacent to them. The competition area is the most active development area in the heart of Pärnu which further development is significantly influenced by the new bridge to be built on the extension of Pargi Street (the so-called third bridge).